Aanmelden als lid

Wil je lid worden van onze vereniging? Of je kind aanmelden? Download dan dit formulier, print het uit en lever het in op Oude Wetering 18. Mailen mag natuurlijk ook naar chrisdelange@kpnplanet.nl

Vragen? Mail of bel gerust naar onze ledenadministratie (Chris de Lange, chrisdelange@kpnplanet.nl, 06-30329106)

Afmelden? Uiterlijk op 15 juni voor het nieuwe seizoen bij onze ledenadministratie (Chris de Lange). Bij latere afmelding is voor het gehele seizoen nog contributieafdracht verschuldigd. Dit komt o.a. door KNVB regels (en afdrachten)