Bestuur

naamfunctietelefoone-mail
Chris de Langevoorzitter06-30329106chrisdelange@kpnplanet.nl
Rick Reitsmasecretaris06-28039979rnreitsma@gmail.com
Ruud den Haakpenningmeester06-18339484rcdenhaak@hotmail.com
John de Bruijnalgemene zaken (verbouwingen)06-22665007john_de_bruijn@hotmail.com
Arjan Bouterjeugdzaken06-19057274arjan_bouter@hotmail.com
Dennis Groeneveldvoetbaltechnische zaken06-46921815dgroeneveld@constructif.nl