Gebruik van de velden

versie 08-2021

Het is belangrijk dat alle leden en bezoekers weten welke regels gelden m.b.t. onze  (kunstgras)velden. Het bestuur heeft de belangrijkste punten op een rijtje gezet. De regels zijn deels ook op borden langs het speelveld zichtbaar zijn.

Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden iets minder onderhoud nodig heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie. Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig. Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag compacteert. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en verhoogde kans op blessures. Ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden.

Derhalve zijn er een aantal gebruikersregels opgesteld.  Houdt u aan de regels!  Dit is erg belangrijk i.v.m. het onderhoud en de levensduur van ons kunstgrasveld.

Trainers en leiders worden verzocht er op toe te zien dat de regels worden nageleefd, ook door onze gasten. Uiteraard is dit ook een verantwoording voor alle andere leden.

VELD 1 (kunstgras)

 • Het kunstgrasveld 1 (evenals grasveld 2) mag alleen gebruikt worden voor officiële wedstrijden en trainingen. Verder betreden is absoluut verboden.
 • Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor spelers, begeleiders, grens- en scheidsrechters. Publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan.
 • Betreed het veld enkel en alleen via de toegangshekken; doe het hek achter je dicht. (dus niet over de hekken springen voor bv trainingen)
 • Hou het kunstgrasveld schoon (géén papier, kauwgom, zand / grond / modder, bladeren etc.). Svp direct verwijderen.
 • Glaswerk en alcohol op of rond het veld is verboden.
 • Betreden van het veld met etenswaren, rookwaren en/of vuur is verboden.
 • Honden en andere dieren zijn uiteraard niet toegestaan op het veld.
 • Schoeisel (en ander materiaal) moet geheel schoon zijn. Check dit als je het veld op gaat. Gebruik de aanwezige matten om je voeten te vegen. Loop ook niet achteloos van het grasveld (veld 2) met je modderschoenen het kunstgrasveld op.
 • Alleen kunstgrasschoenen en voetbalschoenen met vaste noppen (en gymschoenen) zijn toegestaan. Voetbalschoenen met stalen of afschroefbare noppen absoluut niet.
 • Na iedere training moeten alle doelen opgeruimd worden op de vaste aangewezen plaats (achter kleedkamer 6 en 5). Op de tegels, niet op het gras. Ook niet langs het veld en niet bij de schuur. Ga zuinig om met de doelen en andere materialen. 
 • Gebruik het hele veld om te trainen. Niet alle oefeningen op dezelfde plaats. Dit voorkomt slijtage van het veld. Maak voor afrondoefeningen ook gebruik van de verplaatsbare doelen (bv op de 16). Zestienmetergebied is ook bij een kunstgrasveld kwetsbaar. Ook pupillen moeten daar niet partijen. Oefeningen niet langs de witte lijnen. Het veld wordt daar niet beter van.
 • Niet slepen met de doelen over het veld (optillen dus).
 • Doelen niet over de afrastering gooien. Overpakken en – in verband met lakschade – niet over de mooie blauwe stang scheuren. Gebruik de hekken en zet de doelen terug op de aangewezen plaatsen.
 • Niet in de netten van de vaste en verplaatsbare doelen gaan hangen.
 • Niet expres de ballen tegen de reclameborden of afrastering  schieten. De borden gaan zo kapot.
 • Niet op de rails van de reclameborden gaan staan om over het hek te klimmen.
 • Niet met voetbalschoenen over het dak lopen. Ballen direct zoeken indien overgeschoten.
 • Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn namelijk      schadelijk voor de wasmachine.
 • Na laatste wedstrijden hoekvlaggen mee naar de berging nemen
 • Bespeling bij invallende dooi, ijzel en sneeuw is niet toegestaan. Ook bij -10 graden niet.
 • Kunstgrasveld mag (in de regel) niet sneeuwvrij gemaakt.
 • Als er een wedstrijd op kunstgrasveld 1 is dan kan voor de gehele training (geen deeltraining dus ivm oa vuil schoeisel) uitgeweken worden naar de kunstgrasstrook of veld 2. Dit is uiteraard wel afhankelijk van weer en gesteldheid gras & na akkoord consul. Zie voor de spelregels de instructie voor veld 2. Trainingen gaat overigens altijd voor wedstrijden.
 • Instructie verlichting hangt in de meterkast. Gebruik de deel verlichting indien mogelijk. Zie aparte instructie.
 • Eventuele schades aan het kunstgras ontstaan vanwege het niet naleven van bovenstaande regels worden verhaald op de overtreder.
 • Spreek elkaar aan als iemand zich niet aan de regels houdt.

Houdt u aan de regels! Neem bij vragen of onduidelijkheden direct contact op met het hoofdbestuur.

Dit is erg belangrijk i.v.m. het onderhoud en de levensduur van ons kunstgrasveld.

Trainers en leiders worden verzocht er op toe te zien dat de regels worden nageleefd, ook door onze gasten. Uiteraard is dit ook een verantwoording voor alle andere leden.

KUNSTGRASSTROOK

 • Gebruik anders dan tijdens en voor trainingen/wedstrijden is eigenlijk verboden, maar wordt (vooralsnog) gedoogd.
 • Het veld mag alleen gebruikt worden om te voetballen.
 • Hou het kunstgrasveldje schoon (géén papier, kauwgom, zand / grond / modder, bladeren etc.). Svp direct verwijderen.
 • Glaswerk op of rond het veld is verboden.
 • Betreden van het veld met etenswaren, rookwaren en/of vuur is verboden.
 • Honden en andere dieren zijn uiteraard niet toegestaan op het veld
 • Schoeisel (en ander materiaal) moet geheel schoon zijn. Check dit als je het veld op gaat. Loop ook niet achteloos van het grasveld (veld 2) met je modderschoenen het kunstgrasveld op.
 • Alleen kunstgrasschoenen en gymschoenen zijn toegestaan.
 • Gooi afval in de afvalbak (of neem het mee naar huis).
 • Hou de grote en kleine doelen heel (niet aan hangen, op gaan liggen etc.). Dit geldt natuurlijk voor alle spullen.
 • Alleen de ijzeren doeltjes die bij het veldje staan, zijn bestemd voor de kunstgrasstrook. Alle andere doelen absoluut niet. Na iedere training/activiteit doeltjes van het veld af halen.
 • Niet slepen met de doelen over het veld  (optillen dus). Doelen niet over de afrastering gooien. Overpakken en – in verband met lakschade – niet over de stang scheuren.
 • Niet expres de ballen tegen de afrastering  schieten.
 • Betreden van het veld alleen via toegangshekjes (of door de opening bij de doelen) en niet op de hekken klimmen dus
 • Het grote kunstgrasveld (veld 1) en grote grasveld (veld 2) zijn absoluut verboden terrein. Deze velden mogen alleen gebruikt worden voor officiële wedstrijden en trainingen.
 • Bespeling bij invallende dooi en ijzel is niet toegestaan. Ook bij -10 graden niet.
 • Kunstgrasveldje mag (in de regel) niet sneeuwvrij gemaakt worden.
 • Niet naleven van de regels kan inhouden dat het sportpark geheel verboden gebied wordt. Spreek elkaar aan als iemand zich niet aan de regels houdt.
 • Instructie verlichting (voor trainingen) hangt in de meterkast.

Ook hier geldt: hou je aan de regels. Een verantwoording van iedereen!

VELD 2 (gras)                                                                                                      

Veld 2 is in principe alléén beschikbaar voor wedstrijden. Zowel op zaterdag als doordeweeks. Niet voor trainingen derhalve. Uitzondering als er op dinsdagavond op veld 1 gevoetbald wordt.

ð  Vanaf 1 november tot 1 april is veld 2 niet beschikbaar voor trainingen. Uitzondering als er in die periode (op maandag/dinsdag of woensdag) onverhoopt een keer op veld 1 gevoetbald wordt. Voor géén enkel team geldt uitzonderingspositie.

ð  Vanaf 1 december tot 1 maart géén doordeweekse wedstrijden op veld 2.

ð  Alléén consul (John vd Berg) of bij diens afwezigheid voorzitter (Chris de Lange) geven toestemming voor gebruik veld 2. Dit geldt voor wedstrijden én trainingen. Vooraf toestemming vragen door leider/trainer, niet onderling bepalen.

ð  O.a. toestand veld 2 en weersomstandigheden op dag zelf zijn bepalend voor toestemming. Bij regen (of flinke regen dag(en) ervoor) wordt er niet getraind op veld 2. Als er niet getraind kan worden op veld 2 dan wordt er gewoon op veld 1 getraind. Wedstrijd gaat dan niet door.

ð  Trainingen op veld 2 moeten zeer incidenteel zijn en geheel volgens de spelregels plaatsvinden. Er is immers voldoende ruimte om gewoon op veld 1 te trainen. Veld 2 is (kwalitatief) niet aangelegd om te trainen en eigenlijk alleen voor wedstrijd beschikbaar.

ð  Het 4e krijgt vooralsnog (vanwege spelersaantallen) toestemming om tot 1 november (en vanaf 1 april) alleen op donderdag te trainen op veld 2. Mits er meer dan 10 spelers zijn anders gewoon trainen op kleine kunstgrasveldje. 4e wisselt wekelijks van speelhelft en gebruikt de deelverlichting. Consul bekijkt situatie wekelijks.

ð  Spelregels bij incidenteel gebruik veld 2 trainingen:

–        Niet in de doelgebieden

–        Alléén gebruik pupillendoelen of mini-doeltjes kleine kunstgrasveldje, dus géén enkele andere – grote of kleine – verplaatsbare of vaste doelen gebruiken. Dus niet de doelen van veld 1!

–        Géén voor het veld zware oefeningen (derhalve alleen partijen, positiespel, warming-up, pass-trap-oefeningen). Géén sprintoefeningen om pionnen.

–        Géén keepertrainingen.

–        Alle pupillen- en mini-doelen na afloop netjes opruimen.

–        Schoeisel na afloop schoonmaken. Niet over kunstgrasveld lopen. Kunstgras kan niet tegen vuil.

–        Alléén hele trainingen op veld 2, géén halve trainingen en daarna naar veld 1

–        Niet houden aan spelregels = niet meer trainen op veld 2

–        Géén uitzonderingen voor welk team dan ook. Elk team kan verzoek voor (zeer) incidentele training op veld 2 indienen.

ð  Oefenwedstrijden altijd eerst in overleg en met toestemming wedstrijdsecretarissen en Chris de Lange (overall coördinator planning).

ð  Informeer na akkoord oefenwedstrijd ook Arjo (kantinebezetting) en  – indien nodig – Chris/Rob (krijten veld 2).

ð  Absolute voorkeur doordeweekse wedstrijden is – i.v.m. trainingen andere teams en barbezetting/inkomsten – alleen uit-wedstrijden.

ð  Zie verder de protocollen/richtlijnen etc op onze site www.vvstreefkerk.nl.

Ook hier: hou je aan de regels. Een verantwoording van iedereen!

ALGEMEEN

 • Niet met de sokken op de tegels lopen en ook niet met voetbalschoenen op het dak.
 • Alle ballen en materialen worden compleet mee terug genomen na iedere wedstrijd en training. Alle spullen kosten de vereniging veel geld.
 • Na de laatste wedstrijd hoekvlaggen meenemen naar de berging en doelnetten ophalen.
 • Na iedere wedstrijd of training de kleedkamer schoon en netjes achterlaten.
 • Verlichting na de (laatste) training op dat veld direct uitzetten. Maak gebruik van de mogelijkheid tot verlichting van bv een half veld.
 • Verlichting alleen aanzetten indien echt noodzakelijk.
 • Wedstrijdverlichting alleen gebruiken voor wedstrijden.
 • Hou het sportpark en de velden schoon en maak er alleen gebruik van voor wedstrijden en trainingen. Verder is het complex verboden terrein.
 • Veld 1 (kunstgras) en veld 2 (gras) zijn alleen bestemd voor officiële wedstrijden en trainingen. Deze velden mogen nooit voor andere doeleinden worden betreden. Gebruik van de kunstgrasstrook wordt (vooralsnog) gedoogd.
 • Trainingen alleen op het kunstgrasveld 1 (of kunstgrasstrook). Tenzij er een wedstrijd gespeeld wordt op veld 1 en dan alleen met expliciete toestemming consul en/of voorzitter. Harde spelregels voor trainen op veld 2 zijn van toepassing: niet naleveren = niet meer trainen op veld 2. Voor géén enkel team geldt een uitzondering.
 • Proeftrainingen: Voordat je besluit om lid te worden, kan je maximaal 2 weken gratis meetrainen, daarna moet je een beslissing nemen. Ook als je alleen wilt trainen, moet je volledig lid worden van onze vereniging. Ook trainers en leiders worden verzocht hier alert op te zijn.

Houdt u aan de regels!Neem bij vragen of onduidelijkheden direct contact op met het hoofdbestuur.

Dit is erg belangrijk i.v.m. het onderhoud en de levensduur van onze velden en materialen.

Trainers en leiders worden verzocht er op toe te zien dat de regels worden nageleefd, ook door onze gasten. Uiteraard is dit ook een verantwoording voor alle andere leden.