Huisregels

versie 08-2021

Deze regels gelden zowel in de kantine als voor de directe omgeving van de kantine/sportcomplex.

Algemene regels

 1. Alle aanwijzingen van kantinemedewerkers van de vereniging, die verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden. Klachten kunt u bij het bestuur melden.
 2. Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapen- en drugbezit.
 3. Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.
 4. Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.

Het is verboden om:

 1. drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen;
 2. wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben;
 3. diefstal of vernielingen te plegen;
 4. goederen te verhandelen of te helen (gestolen goederen verkopen);
 5. geweld te gebruiken of met geweld te dreigen;
 6. discriminerende opmerkingen te maken;
 7. door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren;
 8. beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).

Het is niet toegestaan:

 1. glaswerk mee naar buiten te nemen, anders dan het terras;
 2. geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van de kantine;
 3. zelf meegenomen alcoholische drank te consumeren;
 4. met (verschijnselen van) covid-19 (corona) op het sportpark te betreden.

De toegang kan geweigerd worden als u:

 1. aangeschoten of dronken bent;
 2. de toegang eerder is ontzegd;
 3. niet meewerkt aan controles op wapens en drugs.

 Bij het plegen van misdrijven:

 1. wordt u aangehouden en worden relevante goederen (drugs, wapens) in beslag genomen;
 2. wordt u direct overgedragen aan de politie;
 3. doen wij aangifte of dienen een klacht in.

Bij niet naleving van deze huisregels:

 1. kan u van het complex verwijderd worden en zal u (eventueel) de toegang tot het complex ontzegd worden;
 2. wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.
Openingstijden (met vergunning):

 • maandag        niet open (tenzij wedstrijd)
 • dinsdag           19.00 – 24.00 uur
 • woensdag       19.00 – 24.00 uur
 • donderdag      19.00 – 24.00 uur
 • vrijdag            niet open (tenzij VE1 speelt)
 • zaterdag          08.00 – 20.00 uur
 • zondag           niet open
Schenktijden alcohol (met vergunning):

 • maandag              nvt (tenzij wedstrijd)
 • dinsdag            19.00 – 24.00 uur
 • woensdag        19.00 – 24.00 uur
 • donderdag        19.00 – 24.00 uur
 • vrijdag              nvt (tenzij VE1 speelt)
 • zaterdag           12.00 – 20.00 uur
 • zondag             nvt

Afwijkingen en uitzonderingen op deze tijden kunnen alleen met toestemming bestuur. Mogelijk moet er vergunning aangevraagd worden bij de gemeente.