Richtlijnen V.V. Streefkerk

Het is belangrijk dat alle leden en bezoekers weten welke regels gelden m.b.t. onze  (kunstgras)velden. Het bestuur heeft de belangrijkste punten op een rijtje gezet. De regels zijn deels ook op borden langs het speelveld zichtbaar zijn.

Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden iets minder onderhoud nodig heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie. Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig. Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag compacteert. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en verhoogde kans op blessures. Ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden.

Derhalve zijn er een aantal gebruikersregels opgesteld.  Houdt u aan de regels!  Dit is erg belangrijk i.v.m. het onderhoud en de levensduur van ons kunstgrasveld.

Trainers en leiders worden verzocht er op toe te zien dat de regels worden nageleefd, ook door onze gasten. Uiteraard is dit ook een verantwoording voor alle andere leden.

 VELD 1

 • Het kunstgrasveld 1 (evenals grasveld 2) mag alleen gebruikt worden voor officiële wedstrijden en trainingen. Verder betreden is absoluut verboden.
 • Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor spelers, begeleiders, grens- en scheidsrechters. Publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan.
 • Betreed het veld enkel en alleen via de toegangshekken; doe het hek achter je dicht. (dus niet over de hekken springen voor bv trainingen)
 • Hou het kunstgrasveld schoon (géén papier, kauwgom, zand / grond / modder, bladeren etc.). Svp direct verwijderen.
 • Glaswerk en alcohol op of rond het veld is verboden.
 • Betreden van het veld met etenswaren, rookwaren en/of vuur is verboden.
 • Honden en andere dieren zijn uiteraard niet toegestaan op het veld.
 • Schoeisel (en ander materiaal) moet geheel schoon zijn. Check dit als je het veld op gaat. Gebruik de aanwezige matten om je voeten te vegen. Loop ook niet achteloos van het grasveld (veld 2) met je modderschoenen het kunstgrasveld op.
 • Alleen kunstgrasschoenen en voetbalschoenen met vaste noppen (en gymschoenen) zijn toegestaan. Voetbalschoenen met stalen of afschroefbare noppen absoluut niet.
 • Na iedere training moeten alle doelen opgeruimd worden op de vaste aangewezen plaats (achter kleedkamer 6). Dus niet langs het veld en niet bij de schuur. Ga zuinig om met de doelen en andere materialen. 
 • Gebruik het hele veld om te trainen. Niet alle oefeningen op dezelfde plaats. Dit voorkomt slijtage van het veld. Maak voor afrondoefeningen ook gebruik van de verplaatsbare doelen. Zestienmetergebied is ook bij een kunstgrasveld kwetsbaar.
 • Niet slepen met de doelen over het veld (optillen dus).
 • Doelen niet over de afrastering gooien. Overpakken en – in verband met lakschade – niet over de mooie blauwe stang scheuren. Gebruik de hekken en zet de doelen terug op de aangewezen plaatsen,
 • Niet in de netten van de vaste en verplaatsbare doelen gaan hangen.
 • Niet expres de ballen tegen de reclameborden of afrastering  schieten. De borden gaan zo kapot.
 • Niet met voetbalschoenen over het dak lopen. Ballen direct zoeken indien overgeschoten.
 • Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn namelijk      schadelijk voor de wasmachine.
 • Na laatste wedstrijden hoekvlaggen mee naar de berging nemen
 • Bespeling bij invallende dooi, ijzel en sneeuw is niet toegestaan. Ook bij -10 graden niet.
 • Kunstgrasveld mag (in de regel) niet sneeuwvrij gemaakt.
 • Als er een wedstrijd op kunstgrasveld 1 is dan kan voor de gehele training (geen deeltraining dus ivm oa vuil schoeisel) uitgeweken worden naar de kunstgrasstrook of veld 2. Dit is uiteraard wel afhankelijk van weer en gesteldheid gras & na akkoord consul. De zestienmetergebieden van het grasveld mogen dan niet betreden worden. Gebruik verder het hele veld en doe geen (voor het grasveld) zware oefeningen. Alleen de pupillendoelen die naast het veld 2 staan gebruiken (en terugzetten). De kleine ijzeren doelen die bij de kunstgrasstrook staan, mogen desgewenst ook gebruikt worden. Dus absoluut geen andere grote en kleine doelen.
 • Instructie verlichting hangt in de meterkast. Gebruik de deel verlichting indien mogelijk.
 • Eventuele schades aan het kunstgras ontstaan vanwege het niet naleven van bovenstaande regels worden verhaald op de overtreder.
 • Spreek elkaar aan als iemand zich niet aan de regels houdt.

Houdt u aan de regels! Neem bij vragen of onduidelijkheden direct contact op met het hoofdbestuur.

Dit is erg belangrijk i.v.m. het onderhoud en de levensduur van ons kunstgrasveld.

Trainers en leiders worden verzocht er op toe te zien dat de regels worden nageleefd, ook door onze gasten. Uiteraard is dit ook een verantwoording voor alle andere leden.

KUNSTGRASSTROOK

 • Gebruik anders dan tijdens en voor trainingen/wedstrijden is eigenlijk verboden, maar wordt (vooralsnog) gedoogd.
 • Het veld mag alleen gebruikt worden om te voetballen.
 • Hou het kunstgrasveldje schoon (géén papier, kauwgom, zand / grond / modder, bladeren etc.). Svp direct verwijderen.
 • Glaswerk op of rond het veld is verboden.
 • Betreden van het veld met etenswaren, rookwaren en/of vuur is verboden.
 • Honden en andere dieren zijn uiteraard niet toegestaan op het veld
 • Schoeisel (en ander materiaal) moet geheel schoon zijn. Check dit als je het veld op gaat. Loop ook niet achteloos van het grasveld (veld 2) met je modderschoenen het kunstgrasveld op.
 • Alleen kunstgrasschoenen en gymschoenen zijn toegestaan.
 • Gooi afval in de afvalbak (of neem het mee naar huis).
 • Hou de grote en kleine doelen heel (niet aan hangen, op gaan liggen etc.). Dit geldt natuurlijk voor alle spullen.
 • Alleen de ijzeren doeltjes die bij het veldje staan, zijn bestemd voor de kunstgrasstrook. Alle andere doelen absoluut niet. Na iedere training/activiteit doeltjes van het veld af halen.
 • Niet slepen met de doelen over het veld  (optillen dus). Doelen niet over de afrastering gooien. Overpakken en – in verband met lakschade – niet over de stang scheuren.
 • Niet expres de ballen tegen de afrastering  schieten.
 • Betreden van het veld alleen via toegangshekjes (of door de opening bij de doelen) en niet op de hekken klimmen dus
 • Het grote kunstgrasveld (veld 1) en grote grasveld (veld 2) zijn absoluut verboden terrein. Deze velden mogen alleen gebruikt worden voor officiële wedstrijden en trainingen.
 • Bespeling bij invallende dooi en ijzel is niet toegestaan. Ook bij -10 graden niet.
 • Kunstgrasveldje mag (in de regel) niet sneeuwvrij gemaakt worden.
 • Niet naleven van de regels kan inhouden dat het sportpark geheel verboden gebied wordt. Spreek elkaar aan als iemand zich niet aan de regels houdt.
 • Instructie verlichting (voor trainingen) hangt in de meterkast.

Houdt u aan de regels! Neem bij vragen of onduidelijkheden direct contact op met het hoofdbestuur.

Dit is erg belangrijk i.v.m. het onderhoud en de levensduur van ons kunstgras – en grasvelden.

Trainers en leiders worden verzocht er op toe te zien dat de regels worden nageleefd, ook door onze gasten. Uiteraard is dit ook een verantwoording voor alle andere leden.

ALGEMEEN

 • Ga zuinig om met alle materialen.
 • Heb je als leider een keer kapotte materialen lever deze dan in bij Arjo/Kees en je ontvangt nieuwe spullen.
 • Niet met de sokken op de tegels lopen en ook niet met voetbalschoenen op het dak.
 • Alle ballen en materialen worden compleet mee terug genomen na iedere wedstrijd en training. Alle spullen kosten de vereniging veel geld.
 • Na de laatste wedstrijd hoekvlaggen meenemen naar de berging en doelnetten ophalen.
 • Na iedere wedstrijd of training de kleedkamer schoon en netjes achterlaten.
 • Verlichting na de (laatste) training op dat veld direct uitzetten. Maak gebruik van de mogelijkheid tot verlichting van bv een half veld.
 • Verlichting alleen aanzetten indien echt noodzakelijk.
 • Wedstrijdverlichting alleen gebruiken voor wedstrijden.
 • Hou het sportpark en de velden schoon en maak er alleen gebruik van voor wedstrijden en trainingen. Verder is het complex verboden terrein.
 • Veld 1 (kunstgras) en veld 2 (gras) zijn alleen bestemd voor officiële wedstrijden en trainingen. Deze velden mogen nooit voor andere doeleinden worden betreden. Gebruik van de kunstgrasstrook wordt (vooralsnog) gedoogd.
 • Wedstrijdkleding: svp niet in de droger. Let op juiste wasvoorschriften (30 graden).
 • Wedstrijdkleding is nog voor ieder team gesponsord. Hou deze kleding ook netjes.
 • Trainingen alleen op het kunstgrasveld 1 (of kunstgrasstrook). Tenzij er een wedstrijd gespeeld wordt op veld 1 en dan alleen met expliciete toestemming o.a. consul en voorzitter

  Harde spelregels/afspraken: zie bij kunstgrasveld 1.

 • Gedraag je sportief en met respect voor anderen.
 • Spreek elkaar aan als iemand zich niet aan de regels houdt. 
 • Proeftrainingen: Voordat je besluit om lid te worden, kan je maximaal 2 weken gratis meetrainen, daarna moet je een beslissing nemen. Ook als je alleen wilt trainen, moet je volledig lid worden van onze vereniging. Ook trainers en leiders worden verzocht hier alert op te zijn.

Houdt u aan de regels! Neem bij vragen of onduidelijkheden direct contact op met het hoofdbestuur.

Dit is erg belangrijk i.v.m. het onderhoud en de levensduur van onze velden en materialen.

Trainers en leiders worden verzocht er op toe te zien dat de regels worden nageleefd, ook door onze gasten. Uiteraard is dit ook een verantwoording voor alle andere leden.

Door middel van deze flyer brengen wij jullie graag een aantal ‘spelregels’ mbt o.a. kleding en kleedruimtes onder de aandacht. De bedoeling is dat iedereen zich hieraan houdt.

Kleding

In de kledingtas zitten 16 (elftallen / 1ste: 18) resp. 10 (zeventallen) complete (nu nog) gesponsorde tenues. Aan het eind van het seizoen (en uiteraard tussentijds) moet alles nog steeds compleet zijn. Wekelijks tellen.

Ontbrekende kledingstukken worden in rekening gebracht bij het team!

Gebruikte kleding netjes in de tas terugdoen. Niet in elkaar gevouwen. Sokken in een aparte plastic tas. Degene die de tenues wast, is er niet voor om in vuile kleding ‘te graaien’.

Trainingspakken (indien van toepassing) ook periodiek wassen. Wasvoorschift: zie label.

Kapotte kleding gelijk inleveren bij Kees/Arjo. Alleen dan ontvangt je een nieuw exemplaar.

Gebruik geen tape voor je kousen. Tape verkort de levensduur.

Loop ook niet met de sokken op de bestrating. Ook dit verkort de levensduur.

Wasvoorschriften

Alle kleding moet binnenste buiten gewassen worden op 30 graden (erg vuile sokken mogen op 40 graden). Kleding mag nooit in de droger. Kleding direct na de wedstrijd wassen. Kledingtas binnen anderhalve uur na einde wedstrijd bij wasvrouw/man afgeven / voor de (achter)deur zetten.

Ballen

Ieder team heeft een container of zak met trainingsballen. Dit geldt eveneens voor intrapballen. Aan het begin van het seizoen zijn deze compleet en volledig. Kwijtgeraakte ballen direct zoeken.

Ontbrekende ballen worden in rekening gebracht bij het team!

Bal kapot: inleveren bij Kees en je ontvangt een nieuwe.

Wat onder dit item vermeld staat, is eveneens van toepassing op trainingshesjes, bidons en waterzak. Trainingshesjes ook regelmatig wassen.

Kleedkamer

–        Let op waterverbruik. Douche kort na iedere training en wedstrijd.

–      Laat de kleedkamer na iedere training en wedstrijd helemaal schoon achter, alle ramen open, afval in de afvalbak en verlichting uit.

Richtlijnen/Protocol complex en (kunstgras)velden

Voor up-to-date informatie verwijzen wij naar onze site. Hou je ook aan die richtlijnen svp.

Kosten materialen

Ter info een indicatie van de kosten van enkele materialen. Wees er dus heel erg zuinig op.

Ballen (€ 25-75 per stuk), Set kousen (€ 10), Broekje (€ 15), Shirt  (€ 60), Hesje (€ 6), Doelnetten (€ 75-175 per stuk), Waterzak (€ 20)  

HUISREGELS KANTINE

Muziek (op normaal niveau)

Buitenboxen (en boxen naar buiten gericht) uiterlijk om 20.00 uur uitzetten.

Bij en na trainingen en/of avondwedstrijden helemaal geen muziek buiten.

Binnenboxen uiterlijk om 24.00 uur uitzetten

Kantinedeuren om 22.00 uur dicht doen.

Keukendeur om 18.30 uur dicht doen.

Uitzonderingen worden door bestuur genomen (bv familiedag, tentenkamp, bedrijventoernooi, party na afloop wedstrijden op zaterdag). 

Vuurwerk

Het is – conform richtlijnen KNVB – verboden om (knal)vuurwerk af te steken op of rond het sportpark. Het bestuur kan hiervan na overleg met scheidsrechter afwijken (bv bij kampioenswedstrijden). Fakkels zijn dan toegestaan op het terras. Ander (knal)vuurwerk enkel en alleen afsteken op grote fietsenparkeerplaats.

Glaswerk

Het is – conform richtlijnen KNVB – verboden om 30 minuten voor en na de wedstrijd glas te gebruiken. Drank derhalve in plastic glazen. Glaswerk wordt verder alleen toegestaan op het terras en in de kantine.

Alcohol

Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar. Vraag om ID. Boetes zijn bij constatering hoog en worden doorberekend aan de overtreders. Gebruik van alcohol is alleen toegestaan op het terras en in de kantine. Niet langs de lijn.

Verlichting

De verlichting op de velden moet 15 minuten na afloop wedstrijd en/of training uitgezet worden. Dit is kostenbesparend en probleemvoorkomend met de buurt.

Verlaten complex

Het complex dient rustig en stil verlaten te worden. Hou rekening met de buren.

Openingstijden (met vergunning):
maandag        niet open (19.00 – 24.00 uur)
dinsdag           19.00 – 24.00 uur
woensdag       niet open (19.00 – 24.00 uur)
donderdag      19.00 – 24.00 uur
vrijdag            niet open ………………….
zaterdag          08.00 – 20.00 uur.zondag niet open
Schenktijden alcohol (met vergunning): 
maandag          nvt (19.00 – 24.00 uur) 
dinsdag            19.00 – 24.00 uur 
woensdag        nvt (19.00 – 24.00 uur) 
donderdag        19.00 – 24.00 uur
vrijdag              nvt
zaterdag           12.00 – 20.00 uur 
zondag             nvt

Afwijkingen en uitzonderingen op deze tijden kunnen alleen met toestemming bestuur. Mogelijk moet er vergunning aangevraagd worden bij de gemeente. Maandag en woensdag is de kantine (in principe) niet open. Bij doordeweekse wedstrijden gelden dezelfde regels als op dinsdag en donderdag.

Sportcomplex

Het sportcomplex is alleen toegankelijk tijdens wedstrijden en/of trainingen. Na toestemming bestuur ook voor andere zaken (bv onderhoud).

Richtlijnen/Protocol complex en (kunstgras)velden

Voor up-to-date informatie verwijzen wij naar onze site. Hou je ook aan die richtlijnen svp.