Al vele jaren wordt het oogluikend toegestaan om lekker een balletje te trappen op het kleine kunstgrasveldje. Dit is immers veel leuker dan het asfaltveld en dat snappen we helemaal.

Helaas zijn we nu op een punt gekomen dat we in gesprek zijn met de gemeente. Jammer genoeg wordt er niet alleen gevoetbald / gespeeld op het kleine veldje maar ook op het hoofd (kunstgras)veld en 2e (gras)veld. Iedereen weet dat dit niet mag. Hoe aantrekkelijk het ook is. Als er daarnaast o.a. (kleine) vernielingen plaatsvinden, afval niet wordt weggegooid in de afvalbakken en er beschadigingen aan de velden zijn, dan zijn we er wel klaar mee.

We doen nogmaals een zeer dringend beroep op iedereen om alléén het kleine kunstgrasveldje te gebruiken. Spreek elkaar aan als iemand dat toch niet doet. Deze perso(o)n(en) verpesten (of zelfs hebben het al verpest ….) voor anderen. Het sportcomplex is verder buiten reguliere wedstrijd- en trainingstijden verboden terrein. Ook het terras!

Bedankt voor jullie medewerking!